profil Facebook profil Youtube

Oczka

Woda ożywia ogród szumiąc, pluszcząc, odbijając promienie słońca, tworząc migoczące refleksy na liściach roślin. Wabi do wodopoju drobne zwierzęta i ptaki napełniające świergotem ogrodowe zakątki. Strumyki, oczka wodne, kaskady tworzą mikroklimat sprzyjający roślinom.

A to wszystko umila nam wypoczynek.