profil Facebook profil Youtube

Drewniane

Nawierzchnie w ogrodzie to nie tylko ciągi komunikacyjne, podjazdy i parkingi ale również elementy łączące poszczególne fragmenty ogrodu w jedną całość. Ścieżki, placyki wypoczynkowe, patia o ciekawej strukturze i formie harmonizującej z pozostałymi elementami podnoszą walory założenia ogrodowego.